காதலியின் வருகைக்காக காத்திருந்த காதலன்;

All posts tagged காதலியின் வருகைக்காக காத்திருந்த காதலன்;