One comment on “எப்போது விடியும் எம் வாழ்வு

  1. வணக்கம் உறவுகலே.
    இரவுக்கும் பகலுக்கும் இடையே புரட்சிசெய்து (எப்போது விடியும் எம் வாழ்வு)என்ற தலைப்பில் எழுதப்பட்டுஉள்ள கவியைபடித்து மறக்காமல் பின்னூட்டம் கொடுக்கவும்.
    -நன்றி-
    -அன்புடன்-
    -ரூபன்-

2005rupan க்கு மறுமொழியொன்றை இடுங்கள் மறுமொழியை நிராகரி

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s