சிறுகதைதொகுப்புக்கள்

 • சிறு கதை.தலைப்பு:-காதலுக்காக காத்திருந்த காலங்கள்.(01)
 • காதலுக்காக காத்திருந்த காலங்கள்(02)
 • காதலுக்காக காத்திருந்த காலங்கள்]03] (சிறுகதை-01.02.03)
 • காதலுக்காக காத்திருந்த காலங்கள்(சிறுகதை-பாகம்-04)
 • காதலுக்காக காத்திருந்த காலங்க
 • சிறுகதை .நிறைவுபெற்றது
 • கடல்வழிப்பயணம் தொடர்சிறுகதை-01
 • கடல் வழிப் பயணம் சிறுகதை-2 வது தொடர்.
 • கடல் வழிப் பயணம்(சிறுகதையின் தொடர்ச்சி-பாகம் -03).
 • கடல்வழிப்பயணம் சிறுகதையின் தொடர்ச்சி(பாகம்-04)
 • கடல் வழிப்பயணம் சிறுகதை (தொடர்ச்சி-பாகம்-05.துட நிறைவு கான்கிறது
 • கடல் வழிப்பயணம் சிறுகதை (தொடர்ச்சி-பாகம்-06வதுடன் நிறைவு கான்கிறது)
 • பேராசை தந்தபரிசு(சிறு கதை
 • சிலமணிநேரம்.சிலமுடிவுகள்(இது  தொடர்கதைபாகம்-01)
 • சிலமணிநேரம் சிலமுடிவுகள்(பெருங்கதை பாகம்-02.)
 • சிலமணிநேரம் சில முடிவுகள்(பாகம்-03)தொடர்கதை
 • சிலமணிநேரம் சில முடிவுகள்(பாகம்-04 இது ஒரு தொடர்கதை)
 • சிலமணி நேரம் சிலமுடிவுகள்(பாகம்-05 இதுஒரு தொடர்கதை)
 • சிலமணிநேரம் சில முடிவுகள்.(பாகம்-06 இது ஒரு தொடர்கதை)
 • சிலமணிநேரம் சில முடிவுகள்(பாகம்-07) பெருங்கதை நிறைவுப் பகுதி
 • வரம்பு மீறிய சுதந்திரம் வாழ்வை சீரழிக்கும்(சிறுகதை)
 • நம் நாட்டுப் பெண்களுக்கு வெளிநாட்டில் வேலையாம்….சிறுகதை பாகம்(01)
 • நம் நாட்டுப் பெண்களுக்கு வெளிநாட்டில் வேலையாம்.சிறுகதை(பாகம்-02)
 • நம் நாட்டுப் பெண்களுக்கு வெளிநாட்டில் வேலையாம்.(பாகம்-03) (01.02)பாகத்தின்.தொடர்ச்சி.(03)பாகம்
 • நம் நாட்டுப் பெண்களுக்கு வெளிநாட்டில் வேலையாம்-(பாகம்-04) (03)மூன்றாம்பக்கத்தின் தொடர்ச்சி
 • நம் நாட்டுப் பெண்களுக்கு வெளிநாட்டில வேலையாம்.சிறுகதை(பாகம்-04) பாகம் 01.02.03.04…பகுதியைக் கொண்டவை.அதன்நிறைவுப்பகுதி.
 • இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்கள் ஒரு சிறு பார்வை பெண்கள் தன்நிலை மறந்தால் ஆபாசம் பிறக்கிறது.
 • இன்றையபெண்கள் ஒருசிறுபார்வை பெண்கள் தன்நிலை மறப்பதால்ஆபாசம்பிக்கிறது…
 • மகனை அழைத்து வரச் சென்ற தாய்யை அவளை மரணக்குழி அழைத்தது.அன்று. சிறுகதை
 • இணையாத நேர்கோடுகள் (சிறுகதை)

2 comments on “சிறுகதைதொகுப்புக்கள்

  • வணக்கம் அண்ணா

   அதை கண்ட பிடித்து சொன்னமைக்கு மிக்க நன்றி அண்ணா .அனைத்தும் சரிசெய்யப்பட்டது.அண்ணா
   -நன்றி-
   -அன்புடன்-
   -ரூபன்-

என் வாசக நெஞ்சங்களேஇரவுக்கும் பகலுக்கும் இடையேபுரட்சி செய்து முழு நாட்களையும் வேண்டிஎழுதிய எழுத்துக்கள் காலத்தால்அழியாத சுவடுகளாகசரித்திரம் படைக்கட்டும் என்ற உணர்வுகளுடன் எழுதப்பட்டுள்ள படைப்பை படித்து அனைவருக்கும் பயன் உள்ளவாறு ஆக்க உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s